Dünya Saraylardan Başka, Mahalle Evinden Başka Görünür: Caferağa Mahalleevi Aktivistleri ile Dünyanın Yerlileri Söyleşisi

Browse By

Print Friendly, PDF & Email

Bu söyleşi, Caferağa Mahalleevi aktivistleri ile Mahalleevi’nin tahliye edilmesi sonrasında gerçekleştirilmiştir. Gezi Olayı sonrası, işgal, mahalle ve dayanışma evleri gibi oluşumlar, Gezi’nin yarattığı politik kırılmaları ve ortak olanlara dair politik sorunsalı, kendi yerel bağlamlarına taşıyan ve yoğunlaştıran oluşumlar oldular. Forumların doğrudan demokrasi pratiklerini, Gezi Olayı’nın ufkuna eklemlenen yeni iletişim ve dayanışma tarzlarını harmanlama iddiasında olan bu oluşumlar, ilerleyen süreçte bir dizi yeni sorunla karşılaştılar ve önemli bir kısmı akamete uğradı. Bunların, ortak olana (ister Kent Hakkı, ister işgal, ister HES karşıtı mücadeleler, ister dijital/enformatik ürünlerin ortaklaştırılması –hack, crack, açık kaynak kodlu paylaşım- vs. biçiminde ortaya çıksın) ve doğrudan demokrasiye dair devrimci tahayyülün ve bu tahayyüle sahip hareketlerin acilen gündem haline getirmesi, analiz etmesi ve sonuç çıkarması gereken bir dizi sorun olduğunu düşünüyoruz.

Bu sorunları bizimle uzun uzadıya birlikte düşünen, dostlarımız, Caferağa aktivistlerine müteşekkiriz. Umarız ki bu uzun ve detaylı söyleşi, öncelikle bu ülkede devrimci bir çıkış arayan herkese, bu çıkışı düşünmeleri ve kendi teorik/pratik fikirlerini yeniden sorunsallaştırmaları konusunda ufuk açıcı olur.

 Dostlukla…

 

Dünyanın Yerlileri

 İndirme Linkleri: PDF | EPUB | MOBI