Browse By

All posts by Mithat Kutlar

ŞOREŞ*

Félix Guattari Wergera Kurdî: Mithat Kutlar Pêvîste kû em li ser wateya şoreşê hinek ceribînan bikin û li ser vê bifikirin. Bi rastî têgîna şoreşê evqas li dûrî wateya xwe ketiye û evqas pirwateyî bikarhatiye kû hevcehiyek hêsan be jî, dibe em wegerin li ser

Carna malbatek welatek e.

Mithat Kutlar Heyamek nêzîk de pirtûkek nû li ser ked û xebatên malbata Celîlan derket. Ev pirtuk, bi tevahî dû hevpeyvînan pêk tê. Nivîskar Metîn Yuksel vê pirtukê de li ser mijara, pêvajoya kurdolojiya Êrîvana sovyetê ve gel Celîlê Celîl û Cemîla Celîl re hevpeyvin

MOMIN – Her bixtanek mirinek e

Mithat Kutlar Çawa ku mirov berekê biavêje nav avê û av xir bi vebe doranên xwe, tîrêjên rojê jî wusa xwe belav dikir li ser serê zoma Meydanbelekê. Dema roj hêdî hêdî dihate xwarê, te dê bigota wek zarokek dilcoş û kêfxweş mizgîniya destpêka rojê

Atatürk’e Bir Entelektüel Reddiye / Mithat Kutlar

Kürt siyasal düşüncesi açısından çok önemli bir belge niteliği taşıyan “Mustafa Kemal’e Mektup” adlı osmanlıca eser, Avesta Yayınları’ndan çıktı. Söz konusu eser, çağdaş Kürt düşüncesinin önemli entelektüellerinden, dilbilimci, yazar ve gazeteci Celadet Ali Bedirxan tarafından 1933 yılında; Mustafa Kemal’in Kürtlere ve Kürt kültürüne karşı geliştirdiği