Browse By

All posts by kompan yero

Michael Hardt ile Meclis Kitabı Üzerine Söyleşi

Çeviren: Nalan Kurunç Redaksiyon: Güvencesiz Çevirmen Media For Us: Meclis‘te liderlik konumunun son elli yılda anti-otoriterizm ve demokrasi adına nasıl iç saldırılara uğradığını tartışıyorsunuz. Gelgelelim, tek başına liderliği eleştirmenin bilhassa örgütlenme ve kurumu reddediş durumunda yeterli olmadığını savunuyorsunuz. Bunun yerine, ihtiyaç duyulan şeyin çokluk ve