Browse By

Lenin addressing vsevobuch troops on red square in moscow on may 25, 1919. (Photo by: Sovfoto/UIG via Getty Images)

Ekim Devrimi’nin Yıl Dönümünde Heterodoks Bir Leninizmin Aciliyeti

“Modernitenin büyük siyasetçileri arasında, devletin “sönümlenmesi” ve “yok oluşu” sorusunu ortaya koymayı başarabilen sadece Lenin olmuştur.” Antonio Negri, Lenin Üzerine 33 Ders Türkiye’nin içinden geçmekte olduğu karanlık politik durum hepimiz için aşikâr. İçinden geçtiğimiz karşı-devrimci momentte neler yapılabileceği üzerine taktik ve stratejiler belirlemek göreviyle karşı

telekomunist-manifesto-kapak

Telekomünist Manifesto: P2P Komünizm

“Siyaset bir fikirler savaşı değildir, bir kapasiteler savaşıdır.” diyor Kleiner, Telekomünist Manifesto’nun başlarında. Telekomünist Manifesto da (tıpkı sık sık atıf yaptığı, hatta bir bölümünü uyarladığı Komünist Manifesto gibi) buna uygun olarak, komünist mücadelede işçi sınıfının kapasitelerini arttırmak için üretilmiş bir fikirler sentezi olma iddiasında. Özellikle günümüzde siber-ağın,

indir

Kognitaryanın* Özneleşmesi

Franco ‘Bifo’ Berardi Çev: Nalan Kurunç Son yıllar çağdaş özneleştirmenin yeni bir tekno-sosyal yapısına tanıklık etti. Ben de içinde bulunduğumuz çağda otonom ve kolektif bir öz-belirleme sürecinin mümkün olup olmadığını sormak istiyorum. 1990’larda İtalyan post-operaist düşüncesiyle (Paolo Virno, Maurizio Lazzarato, Christian Marazzi) ilişkilendirilen “genel zekâ”

14358674_10208854973065639_1342343499875465479_n

Perdesiz Mimari; Gözden Irak Hapishaneler

“İnsanlar kapalı ortamlara tıkılır, o ortamlarda kendi aralarında bir uyum içinde mekanın düzenine uygun, belirli zaman dilimlerinde çalışırlar, çalışırlar, çalışırlar. Amaç mı? Daha üretken, daha yapıcı bir toplum elbette. Mesela bir devlet memuru -genelde- sabah erkenden uyanır, işe doğru yola çıkar, ofisine geçer ve koltuğuna

3-2-481x400

Pasolini Tottenham’da

Franco ‘Bifo’ Berardi Çeviren: Nalan Kurunç Pasolini daha önce Britanya’yı ziyaret etmiş midir bilmiyorum. Belki evet, belki hayır. Gerçekten ilgilenmiyorum. Ben daha çok Totthenham’daki Pasolini’den söz etmek istiyorum. 2011 yılının Ağustos ayında İngiliz banliyölerindeki lümpen proleterlerin şiddetli isyanının bakış açısından, on dokuzuncu yüzyıl ortalarında Romalı

14232441_10205457723281737_5202732662928540668_n

Duyumsuyorum, Öyleyse Başkalaşıyorum

“İnsanlar arasında sis gibi yayılıyorum.” Virginia Woolf Ontoloji ve Gilles Deleuze üzerine konuşurken ihtiyatlı olmak gerekir. Ontolojik bir temellendirmeyle hareket eden filozof imgesine Deleuze’ü dahil etmek şüpheli bir yaklaşımdır. Çünkü onu aşkın bir plana çekme tehlikesi arz eder. Bir filozofun duygu (affect) tarzlarını keşfetmek yerine

letscommune

Sorunsal Ortaklık ve Komünist Pragmatik Üzerine Tezler

Giriş Şüphesiz komünizm tarihi[1], hareketin kendi gelişim çizgisi boyunca birçok yenileme ile örülüdür. Bu yenilemeler kendisini çoğunlukla, bizzat bir “yeniden-“, “‑e dönüş”, “hakiki …” olarak tanımlamış ve belki de özellikle en güçlü yenilemeler kendini bir tür tarihsel alçakgönüllülükle(!) mevcut olanın, “hakiki” olanın, “sahih” ve orijinal

maxresdefault

Göçebe Filozof: Rosi Braidotti ile Söyleşi

Türkçe’de ilk olarak İnsan Sonrası (Kolektif Kitap, 2014, çev. Öznur Karakaş) kitabıyla tanıdığımız Rosi Braidotti’nin Kathleen O’Grady ile yapılmış bir söyleşisini, söyleşide bahsi geçen Rosi Braidotti’nin Nomadic Subjects’inin (Göçebe Özneler) sonbahar ayında Kolektif Kitap’tan yayınlanacağı vesilesiyle Öznur Karakaş’ın kitaba dair bir yazısıyla beraber sunuyoruz.  “Fark”ın

13244802_523109807897688_4002627625499253688_n

Humanizmin Krizi, İnsancıl Aklın Eleştirisi: Miguel Mellino ile bir Söyleşi

Çeviren: Doğukan Bingöl Clinamen: 2015’de, bir dizi olayın Avrupa’nın alışılagelmiş imajını sarstığı sırada meydana gelenleri hatırlayalım; Charlie Hebdo dergisine saldırıdan; referandumun ardından hepimizin yardım için Avrupa’nın seferber olacağını umduğumuz Yunanistan sorununa; ve sınırlayıcı Avrupa politikalarına rağmen Avusturya ile Almanya’da göçmenlerin çoğu kez kucaklayıcı bir tutumla kabul

1976_RadioAliceBifo_01

Franco ‘Bifo’ Berardi ile Radyo Alice Üzerine

Franco Berardi ile 1973-77 yılları arasında Bologna’da faaliyet göstermiş bağımsız bir radyo istasyonu olan Radio Alice üzerine yapılmış röportaj. Radio Alice, 1973-77 yılları arasında Bologna’da faaliyet göstermiş bağımsız bir radyo istasyonuydu. Dünyada gerçekleşen olayları somutlaştırmaya çalışmak yerine sesler, bilgi ve mesajlar ile şiir, sessizlikler ve

Rimons twitter widget by Rimon Habib